(0)

Reklama

Webové stránky umístněné na internetové adrese www.trekshop.cz (dále jen „webová stránka“) jsou určeny uživatelům těchto webových stránek a všem potenciálním zákazníkům společnosti Trek Shop s.r.o., se sídlem Českobratrská 692/15, Ostrava, 702 00, identifikační číslo: 07607385, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, vložka 76 453 (dále jen „prodávající“), které se uvedená společnost snaží oslovovat prostřednictvím reklamních a marketingových kampaní (dále jen „zákazník“).

Vzhledem k velkému množství a různorodosti jednotlivých reklamních či marketingových kampaní si prodávající dovoluje své zákazníky upozornit, že závazné ceny za jednotlivé výrobky jsou uvedeny pouze na webových stránkách. Rozhodující a závazné jsou ceny uveřejněné na uvedených webových stránkách v okamžiku potvrzení objednávky učiněné zákazníkem prodávajícím (typicky prostřednictvím potvrzující emailové zprávy či SMS zprávy zaslané zákazníkovi).

V případě bannerové, billboardové, televizní reklamy nebo reklamy v tištěných médiích může mezi prodávajícím jakožto zadavatelem a našimi smluvními partnery, kteří pro nás reklamu zpracovávají, dojít k chybě při přenosu dat (např. neaktuální ceny atp.), které nebylo zaviněno jednáním na straně prodávajícího. Prodávající neodpovídá za případné tiskové či jiné chyby v reklamních sděleních, ať jsou vyhotoveny v jakémkoliv formátu. Veškeré obrazové materiály použité v reklamních sděleních mají pouze ilustrativní charakter, prodávající nemůže garantovat přesnou shodu typu, modelu či barvy konkrétního výrobku a jeho obrazového vyjádření použitého v reklamním sdělení. Obsah těchto sdělení proto ze strany prodávajícího nelze považovat za závazné nabídky na uzavření smlouvy, a to s ohledem na to, že takové sdělení neobsahuje podstatné náležitosti smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obdobná situace (chybný přenos dat či přenos neaktuálních dat) může nastat též v případě nejrůznějších slevových portálů či cenových srovnávačů, jejichž provozovatelé nejsou smluvními partnery prodávajícího. Přesné a aktuální ceny prodávající vždy uvádí na svých webových stránkách.

V případě reklamních sdělení obsahujících jakoukoliv nabídku si prodávající vyhrazuje, že je taková nabídka omezena do vyprodání zásob výrobků, na které se vztahuje, popřípadě je omezena ztrátou schopnosti prodávajícího plnit v souladu s učiněnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Rovněž v případě tzv. předobjednávek (tedy objednávek učiněných zákazníkem ještě před uvedením předmětného výrobku na trh) může dojít s ohledem na podstatnou a nepředvídatelnou změnu okolností k výše zmíněné ztrátě schopnosti prodávajícího plnit v souladu s učiněnou nabídkou. Prodávající nenese riziko změny okolností (tedy podstatných, nepředvídatelných a prodávajícím neovlivnitelných změn okolností, za kterých byla její nabídka učiněna, mimo jiné změna měnového kurzu).

Přesné a aktuální cenové nabídky prodávající uvádí na svých webových stránkách.

Copyright © 1999-2024 Trek Shop s.r.o., všechna práva vyhrazena. Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autora stránek zakázáno. Mapa stránek.