(0)

Vrácení nebo výměna zboží

Kdo má nárok na vrácení zboží

V případě, že jste kupující spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některém z výdejních míst.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Vyjímky, kdy nelze zboží vrátit

Výjimku, kdy nemůžete odstoupit od kupní smlouvy, tvoří:

  • zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vás,
  • zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, pokud jste porušil jejich původní obal,
  • noviny, periodiky nebo časopisy,
  • ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud tato plnění poskytujeme v určeném termínu,
  • digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my Vám před uzavřením smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

Vyzkoušení a případné vrácení zboží

Rozbalením, vyzkoušením a použitím zboží (mimo zboží uvedené výše) nezaniká právo na vrácení zboží, tedy na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Zboží můžete použít a vyzkoušet, avšak nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Také je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu, za spotřebovaný materiál apod. Tyto náklady mohou být požadovány k úhradě.

Náklady spojené s vrácením zboží

Náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravní obal, poštovné apod.) jsou na Vaší straně a nemůžou být po nás vyžadovány k proplacení.

U použitého zboží máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami např. očištěním, zkompletováním, správným zabalením apod. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak my máme právo na úhradu skutečných nákladů spojených s novým zabalením zboží. Máme také právo naúčtovat poplatek za spotřebovaný materiál, který byl součástí zboží. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Příklad:
Zákazník si objedná a koupí tiskárnu, doma ji vybalí, obal zlikviduje a tiskárnu uvede do provozu, vytiskne fotku a zjistí, že tiskárna nesplňuje jeho požadavky. Tiskárna tak byla použita a zároveň byl použit a spotřebován inkoust, který byl součástí balení. Použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel by měl uhradit spotřebovaný materiál a náklady s opětovným zabalením tiskárny.

Máme tedy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, popř. se spotřebovaným materiálem. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou Vám poté naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Pokud byla částka za vrácené zboží odeslána dříve než jsme mohli tyto náklady vyčíslit, budou vyúčtovány dodatečně.

Způsob a lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezmete-li zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronicky prostřednictvím emailu nebo jej rovnou přiložit k vrácenému zboží.

Vzorový dokument Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (odt, docx, pdf).

Způsob a lhůta pro vrácení zboží

V co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů, od zaslání odstoupení od kupní smlouvy je potřeba, abyste nám vrátili zakoupené zboží.

 

Zboží zasílejte na adresu:

Trek Shop s.r.o.

náměstí Svobody 14

Frýdek-Místek

73801

 

Pokud budete zboží posílat zpět poštou nebo soukromým přepravcem, dobře ho zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit fakturu (daňový doklad), který byl v zásilce, a který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Dále přiložte tištěnou verzi dokumentu Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Způsob a lhůta pro vrácení peněz

Peníze za vrácené zboží Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, popř. jiným domluveným způsobem, nejlépe však převodem na Váš bankovní účet. Částku vrátíme co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše sídlo nebo provozovnu (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Copyright © 1999-2024 Trek Shop s.r.o., všechna práva vyhrazena. Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autora stránek zakázáno. Mapa stránek.